หน้าหลัก
ร-ระ ออกเสียง ละ

ร (ระ) "ระหน้อย" เทียบตัว "ร" เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้น และตัวสะกดใน "แม่กน" แทนตัว น (นะ) ในกรณีที่ตัวสะกดตามหลังด้านขวาของพยัญชนะต้น และออกเสียงเป็น "ละ" เมื่อเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นหรือคำที่เป็นชื่อเฉพาะ ตามปกติคำที่เป็นภาษาล้านนาหรือภาษาไทยดั้งเดิมนั้น ร (ระ) ออกเสียง เป็น ฮ (ฮะ) เช่น เรา รัก เรียน ออกเสียงเป็น เฮา ฮัก เฮียน

ร-ระ ออกเสียง ละ
[ร]

ภาษาล้านนาไม่มีหน่วยเสียงรัว ดังนั้น คำยืม คำเฉพาะ คำภาษาต่างประเทศ ระบบจำนวน เป็นต้น จึงออกเสียง "ล" แทน "ร" เช่น ห้าร้อย ออกเสียง ห้าล้อย, ร้อยตรีพร้อม-ล้อยตรีพร้อม, อำเภอแม่ริม-อำเภอแม่ลิม,รถยนต์-ลถยนต์, รัตนตรัย-ลัตนตรัย, อเมริกา-อเมลิกา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ร-ระ ออกเสียง ละ (ร)