หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
เจี๋ยรจยฯร[เจียร]ก.พลัดพราก,จาก; เช่น มหาชาติภาคพายัพฉบับสร้อยสังกร กัณฑ์หิมพานต์ "...จาวนครหน้อยใหย่ จุ๊ผู้ไฝ่โก๋ธา จั๋กขั๋บพระราชาเจี๋ยนจาก หื้อพลัดพรากเมืองชัย..." : เจี๋ยรจาก ก็ว่า
ด้านด้านฯ[ด้าน]น.ฝ่าย,ข้าง,ทาง เช่น ฝ่ายขวา,ข้างหน้า, ทางใน ว.ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง; หลึ่ง,เหลือกำ ก็ว่า
เบ่งเบ่งฯ[เบ่ง]ก.พยายามขับดันบางสิ่งให้ออกมา เช่น เบ่งลูก, เบ่งอุจจาระ. ทำให้ขยายออกหรือพองตัวขึ้น เช่น เบ่งกล้าม,เบ่งลมท้อง. แสดงท่าทางวางโต,อวดมีอำนาจ เช่น เบ่งกินฟรี,เบ่งเข้าชมการแสดงฟรี
แห่แห่[แห่]ก๑.แห่ - ประโคมดนตรี ก๒.แห่ - ไปกันเป็นหมู่มากๆ,ขบวนที่เดินทางไปพร้อมกับการตกแต่งอย่างครึกครื้น
ถ๋ะถะ[ถะ]ก.ถาก - ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก; ถ๋ะออก,ถาก ก็ว่า
ไวไว[ไว]ว.เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,ผุดผาด
ดอกปีบดอฯกปีปฯ[ดอกปีบ]น.ดอกปีบ ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกก๋าสะลอง''; ดู...ดอกก๋าสะลอง
โสกโส฿กฯ[โสก]น.โศก - ความเดือดร้อนใจ,ความทุกข์,ความเศร้า; โสกเส้า ก็ว่า
ละเมาเอาใจ๋ลเมัา´าไจ [ละเมาเอาใจ]ว.น่ารื่นรมย์; หละเมาเอาใจ๋ ก็ว่า
ยำยอดเหมี้ยงยำยอฯดห้มฯยฯง[ยำยอดเหมี้ยง]น.ใบเมี่ยงอ่อนคลุกขยำกับเครื่องปรุง