หน้าหลัก

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ยินสู้ยินฯสู้[ยินสู้]ดู...ยินจื้นสู้
เจ็๋บใจ๋เจัปฯ[เจ็บใจ]ก.ความรู้สึกเจ็บช้ำใจ
โผดโผ฿ดฯ,โระฯบ฿ดฯ[โผด,โปรด]ก.ช่วยเหลือ,สงเคราะห์
เคว็ดม่ามเฅัวฯดม่ามฯ[เฅว็ดม่าม]ดู...เฅว็ดม่ำ
น้ำย้อยนาฯย้อฯยฯ[น้ำย้อย]น.เชิงชาย,เรียกแป้นที่ปิดหัวไม้ริมชายคาเรือนว่า "แป้นน้ำย้อย"
ลายก่ายก๋อนลายฯก่ายฯกลฯอฯร[ลายก่ายกลอน]น.เรียกเสือโคร่งหรือเสือลายพาดกลอนว่า เสือลายก่ายก๋อน หรือเสือลายป้าดก๋อน
อะฮืออะแฮมอฮือแฮมฯ[อะฮืออะแฮม]ก.ส่งเสียงกระแอมเพื่อให้ผู้อื่นรู้ หรือเพื่อให้โปร่งคอ
ปึ๊งปั้งพึ้งฯพั้งฯ[พึ้งพั้ง]ว.อารมณ์ฉุนเฉียว,ผลุนผลัน
ดังบืดดังฯบืดฯ[ดังบืด]น.จมูกบานและเชิดขึ้น
บ้อนกิ๋นในบ้อฯรกินฯไน[บ้อนกินใน]ก.ควักเจาะกินเเฉพาะเม็ดใน เช่น กระรอกเจาะกินเม็ดผลไม้