หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
แล่งเฮียนแล่งง่าวแล่งฯรยฯรแล่งฯง่าวฯ[แล่งเรียนแล่งง่าว]ว.ยิ่งเรียนยิ่งโง่
แอ่วสาวแอ่วฯสาวฯ[แอ่วสาว]ก.การไปเที่ยวหาผู้หญิงสาว - หลังจากกิ๋นเข้าแลง (รับประทานอาหารมื้อเย็น) แล้วพวกสาวๆ จะ "อยู่นอก" คือบริเวณภายนอกห้องนอนที่เรียกว่า "เติ๋น" จุดตะเกียงน้ำมันก๊าดหรือเทียนทำงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น เย็บผ้า ปั่นด้าย เพื่อรอหนุ่ม หรือคนรักในหมู่บ้านเดียวกัน หรือต่างบ้าน มาเยี่ยมเยียนพูดคุย ที่เรียกว่า "เต๊าะสาว" ถือว่าเป็นประเพณีการหาคู่ครองอย่างหนึ่งของชาวล้านนาโบราณ; ดู...เติ๋น,เต๊าะสาว,อยู่นอก.
มูยาดินมูอยฯาดิ[มูอฺยฺาดิน]น.กล้องยาเส้นที่ทำด้วยดินเผา
ห้างห้างฯ[ห้าง]น.เพิงชั่วคราวที่ทำขึ้นสำหรับดูแลเหตุการณ์,ที่พักคอยยิงสัตว์; ก.จัด เตรียม,ตกแต่ง,ตระเตรียม,ประดับประดา
หานเดื่อหานฯเดิ่อฯอ[หานเดื่อ]น.ตำแยช้าง;ดู...หานจ๊างไห้
ดงด฿งฯ[ดง]น๑.ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น น๒.ที่ที่มีพืชหรือต้นไม้ชนิดเดียวกันขึ้นหนาแน่น เช่น ดงกล้วย,ดงดอกบัวตอง เป็นต้น
จั๋กคาดตือเดือนจักฯฅาดฯทืเดิอฯร[จักฅาดทือเดือน]น.จันทรุปราคา/จันทรคราส/ราหูอมจันทร์ - ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกบดบังดวงจันทร์ไปบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลากลางคืน; ก๋บกิ๋นเดือน ก็ว่า
ป้อเกิดแม่เกิดพํอฯเกิดฯแม่เกิดฯ[พ่อเกิดแม่เกิด] น.พ่อเกิดแม่เกิด - เป็นผีประจำตัวทารก เชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์เคยอยู่เมืองผีมาก่อน ที่เมืองผีก็มีพ่อแม่เช่นกัน เมื่อตายจากเมืองผีมาเกิดเมืองคน พ่อแม่ที่อยู่เมืองผีก็ยังมีความรัก ความผูกพัน จึงตามมาหาเด็กที่ยังเล็ก หวังจะได้เด็กกลับไปเป็นลูกของตนในเมืองผีอีก เมื่อเด็กเจ็บป่วยรักษาไม่หาย จึงเกิดมีพิธีส่งพ่อเกิดแม่่เกิดให้กลับไปเมืองผี ด้วยการ ''ตานเกิด'' เซ่นไหว้ อุทิศส่วนกุศล ขอร้องวิงวอนอย่ามารบกวนเบียดเบียนเด็กอีกเลย; ดู...ตานเกิด
ไม้มิ่งเมืองไม้[ไม้มิ่งเมือง]น.ไม้ประจำเมือง
ตี้ย่ำที่ยํา[ที่ย่ำ]น.โกลน - ที่เหยียบ,ที่พักเท้า เช่นห่วงที่ห้อยลงมาจากอานม้า ๒ข้าง สำหรับสอดเท้ายันเวลาขึ้นหรือขี่,บันไดรถจักรยาน เป็นต้น