หน้าหลัก

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
กว่าหลังก่วฯาหัลฯง[กว่าหลัง]ว.ไปข้างหลัง
ป้อเลี้ยงพํอฯล้ยฯง[พ่อเลี้ยง]น.ผู้ชายที่มีฐานะดี,ผู้ชายที่ร่ำรวย,นายทุน,คหบดี
ป๋กป฿กฯ[ปก]น.ชื่อนก: นกตีทอง - นกโพระดกพันธุ์หนึ่ง ตัวเขียว คอและแก้มเหลือง อกและหน้าผากแดง เป็นนกโพระดกขนาดเล็กที่สุด ชอบอยู่บนต้นไม้สูง กินลูกไม้ เช่นลูกไทร เสียงร้องดังต๊งๆ หรือป๊กๆ เหมือนเสียงคนตีทอง ก๑.กลบ,ปิด,บัง,แผ่ออกคลุมเบื้องบน;เช่น เอาดินป๋ก - เอาดินกลบ,ผ้าป๋กหัว - ผ้าคลุมหัว ก๒.ยกขึ้น,ตั้งขึ้น;เช่น ป๋กเสาเอก - ยกเสาเอก เป็นต้น
ออกฮาออฯกรา[ออกรา]ก.ขึ้นรา,มีเชื้อราขึ้น
หนังสือหันฯงสื[หนังสือ]น.เอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อการสื่อสาร หรือการเรียน เป็นต้น
เต๋าไฟเตัาไฟ[เตาไฟ]น.โรงครัว - ที่ปรุงอาหาร; ป่าเฮ่วเจ็ดแสน,เฮือนไฟ,เฮือนหน้อย,โฮงไฟ,โฮงห้าง ก็ว่า
โหนกโห฿นฯก[โหนก]ว.นูนยื่นออกมามากว่าปกติ เช่น หน้าผากโหนก; ดู...หนอก
ตองหาวทอฯงหาวฯ[ทองหาว]ดู...ทองเหลือง
นีดสิวนีดฯสิวฯ[นีดสิว]ก.บีบหัวสิว
ปวงดอกพวฯงดอฯก[พวงดอก]น.ดอกไม้ที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม; ปวั๊ะดอก ก็ว่า