หน้าหลัก

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
หูหม้อขางหูหํมฯอฯขางฯ[หูหม้อขาง]น.หูกระทะ
จ๋ดปอบแอวจ฿ดฯปอฯบแอวฯ[จดปอบแอว]ก.คาดเข็มขัด; จ๋ดสายฮั้ง ก็ว่า
ตืกฟ้าตืกฯฟ้า[ตืกฟ้า]น.ตัวลิ้นฟ้า - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคล้ายปลิง เวลาเคลื่อนที่ไปบนพื้นจะเห็นรอยทางชัดเจน
กั๊ดคัดฯฯ[คัด]ก.จุก,แน่น,ตึง,อึดอัด
งาจ๊างงาช้างฯ[งาช้าง]น๑.งาช้าง - ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างๆปากช้างพลาย น๒.พืชสมุนไพร เรียกว่านงาช้าง เป็นว่านไม่มีใบไม่มีกิ่งก้าน โผล่แทงขึ้นมาจากใต้ดินคล้ายงาช้าง น๓.ชื่อน้ำเต้าพันธุ์หนึ่ง มีผลยาวคล้ายงาช้าง
ดำหมิ๋กดำหิมฯก[ดำหมิก]ดู...ดำกิ๋ก
ม้ำปากมาปากฯ[ม้ำปาก]ก.เม้มปาก
ม้างขึ๋ดม้างฯขึดฯ[ม้างขึด]ก.ถอนความเป็นอัปมงคล; ดู...ขึ๋ด
ขอนขอฯร[ขอน]น.ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้เกลาให้เป็นรูปเช่น ท่อนซุง ล.เรียกสิ่งของที่ต้องมีคู่แต่มีเพียงข้างเดียว เช่น รองเท้า ต่างหู
ก๋องตะหล๋ดป๋ดกลฯอฯงตห฿ลฯดป฿ดฯ[กลองตะหลดปด]น.กลองเล็กสองหน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๒๐ ซ.ม. ยาวประมาณ ๘๐ ซ.ม. ใช้ไม้ตีสองอันที่มีปลายหัวกลมเล็ก มักทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่นยางรถยนต์เก่า เป็นต้น ใช้ตีให้จังหวะวงกลองตึ่งโนง กลองแอว หรือกลองหลวง (น่าน เรียก ก๋องต็อมแต็ม, แพร่ เรียก ก๋องตมเต็ม)