หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ผาเสิฏผา(ระฯบาฯ)เสิฏฯ[ผา(ปรา)เสิฏ]ก.ประเสริฐ - ดี,งาม,วิเศษ
ยฺางลถถีบอยฯางฯร฿ถฯถีปฯ[อฺยฺางรถถีบ]น.ยางรถจักรยาน
เอาเป้ด´าเพตฯ[เอาเพต]ก.แปลงกาย,เลียนแบบ,เอาอย่าง
หมอยฮู ขี้หมฯอฯยรูขี้[หมอยรูขี้]น.หมอยฮูขี้ เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ขนฮูขี้; ดู...ขนฮูขี้
ป๋าวปาวฯ[ปาว]ก.กระโจน,ร่อน ว.หวาดเสียว,รู้สึกเสียววาบในใจด้วยความกลัว,กลัวจนขนลุกขนชัน
ตั้งตั้งฯ[ตั้ง]น.ลักษณะของสิ่งของที่วางซ้อนกัน สูงๆ เช่น ตั้งเก้าอี้ ก.ชูตัวหรือทำให้ทรงตัว ในแนวยืน,กำหนด,วาง,จัดวาง
ป้าดเอกพาท์ยฯเอกฯ[พาทย์เอก]น.ระนาดเอก - ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกว่าระนาดทุ้ม ลูกระนาดมี ๒๑ ลูก รางระนาดมีรูปคล้ายเปลญวณ มีแผ่นไม้ปิดหัวท้าย เรียกว่า โขน มีฐานรูปสี่เหลี่ยมรองตรงส่วนโค้งตรงกลาง ใช้ไม้แข็งตีเมื่องต้องการเสียงแกร่งกร้าว และใช้ไม้นวมตีเมื่อต้องการเสียงนุ่มนวล
จิ๊นชิ้นฯ[ชิ้น]น.เนื้อ - ส่วนของร่างกายคนและสัตว์อยู่ถัดหนังเข้าไป เช่น จิ๊นคน-เนื้อคน,จิ๊นหละอ่อน-เนื้อเด็ก,จิ๊นควาย-เนื้อควาย,จิ๊นหมา-เนื้อสุนัข; จิ๊นไก่จิ๊นควายที่ใช้เป็นอาหาร เช่น แก๋งอ่อมจิ๊นไก่-แกงอ่อมเนื้อไก่,ลาบจิ๊นควาย-ลาบเนื้อควาย เป็นต้น
เปียงใจ๋พยฯงไจ[เพียงใจ]ว.พออกพอใจ,สมใจ,สมปรารถนา
สะย้านสย้านฯ[สะย้าน]ก.กระชาก,ฉุดอย่างแรง; ดู...สะต๊กสะย้าน