หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ซะปายซะพายฯ[ซะพาย]ก.สะพาย; สะปาย ก็ว่า
เนิ้งเนิ้งฯ[เนิ้ง]ว.เอน,เอียง
ม้านแดดม้านฯแดดฯ[ม้านแดด]ว.ผิวเกรียมเพราะถูกแดดเผา
จ้อฟ้าชํอฯฟ้า[ช่อฟ้า]น.แผ่นไม้ หรือ ซีเมนต์ หรือโลหะ ลักษณะเป็นรูปนาคชูหัวลงด้านล่าง ส่วนหางบรรจบกันบนยอดหลังคา ติดอยู่บริเวณหน้าบันของวิหารหรือโบสถ์ เป็นต้น
เยี่ยวแตกย่ยฯว[เยี่ยวแตก]ก.กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพราะกลัวหรือตกใจมาก;เยี่ยวแตกเยี่ยวแต๋น ก็ว่า
ก้วยกะลิอ่องก้ลฯวฯยฯกลิอ่อฯง[กล้วยกะลิอ่ออง]ดู...ก้วยใต้
แก๋งกะด้างแกงฯระฯกด้างฯ[แกงกระด้าง]น.แกงที่ได้จากการต้มเนื้อหมู เครื่องในหมู หูหมู ให้เปื่อย ทิ้งไว้ในที่เย็นเช่นในตู้เย็น หรืออากาศในหน้าหนาว เพื่อให้น้ำแกงเป็นวุ้น โรยด้วยใบผักชี; แก๋งเกิ้ม ก็ว่า
สีจุ้มสีชุ่ม[สีชุ่ม]ว.ท่าทางอิ่มเอิบ; สีจุ้มอึกมึก ก็ว่า
ลอกเจ๋อะเห๋อะลอฯกเจิอฯะเหิอฯะ[ลอกเจอะเหอะ]ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่มีสีซีด หรือไม่น่าดูโผล่ยื่นออกมา
ผ่อนผ่อฯร[ผ่อน]ว.หย่อนลง,ลดลง,คลายความตึง