หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้ายหนั๋ก
อักษรล้านนา
ย้ายฯหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ย้ายหนัก]
ความหมาย

ก.ถ่ายอุจจาระ (เป็นคำสุภาพ) ทั่วไปว่า ขี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้ายหนั๋ก (ย้ายฯหันฯก)