หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่าผ้าขาว
อักษรล้านนา
ย่าผ้าขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่าผ้าขาว]
ความหมาย

น.แม่ชี,ชีปะขาวเพศหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่าผ้าขาว (ย่าผ้าขาวฯ)