หน้าหลัก
ยฺว่าม
ย่วฯามฯ
[ยว่าม]

ก.ขยุ้ม - เก็งนิ้วทั้งห้าจับหรือหยิบสิ่งของให้มากที่สุด; หยฺวาม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยฺว่าม (ย่วฯามฯ)