หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
No records matching your query were found.
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยฺ (ยฺะ ออกเสียงไม่ขึ้นจมูก) ()