หน้าหลัก
ยุน
ยุร
[ยุน]

น.ฟ่อนฟาง - ฟางข้าวประมาณสิบกำมัดรวมกัน; ลุน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุน (ยุร)