หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุน
อักษรล้านนา
ยุร
เทียบอักษรไทย
[ยุน]
ความหมาย

น.ฟ่อนฟาง - ฟางข้าวประมาณสิบกำมัดรวมกัน; ลุน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุน (ยุร)