หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิ่งล้ำ
อักษรล้านนา
ยิ่งฯลํา
เทียบอักษรไทย
[ยิ่งล้ำ]
ความหมาย

ว.มากยิ่ง; เช่น งามยิ่งล้ำ - สวยเหลือเกิน,สวยที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ่งล้ำ (ยิ่งฯลํา)