หน้าหลัก
ยิ่งล้ำ
ยิ่งฯลํา
[ยิ่งล้ำ]

ว.มากยิ่ง; เช่น งามยิ่งล้ำ - สวยเหลือเกิน,สวยที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ่งล้ำ (ยิ่งฯลํา)