หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยางกะเลอ
อักษรล้านนา
ยางฯกเลิอฯ
เทียบอักษรไทย
[ยางกะเลอ]
ความหมาย

ดู...ยาง น๑.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยางกะเลอ (ยางฯกเลิอฯ)