หน้าหลัก
ยะ - ยะ ออกเสียงขึ้นจมูก
[ย]

ย (ยะ) เป็นพยัญชนะอวรรค จัดอยูในจำพวกอักษรต่ำ อ่านออกเสียงขึ้นจมูก (นาสิก) คือ ออกเสียงเป็น "ญ ผู้หญิง" เสียงออกทั้งทางปากและทางจมูกพร้อมกัน ไม่ออกเสียงเหมือน "ย ยักษ์" ในภาษาไทย เช่น แม่ยาย อ่านว่า"แม่ญาย" ยอดไม้ อ่านว่า"ญอดไม้" แม่ยิง อ่านว่าแม่ญิง เป็นต้น: ย ใช้เป็นทั้งพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตาม: เมื่อเป็นพยัญชนะต้นจะใช้รูปอักษรตัวเต็มคือ ย; แต่เมื่อเป็นตัวสะกด ตัวตาม หรือตามหลัง ห-ห จะใช้ในรูปของตัวเชิง (หาง ยะ -ยฯ, เป็นหย๋ะ-หยฯ) คำที่พยัญชนะต้นเป็น "ญ ผู้หญิง-ญ" หรือ "ย ยักษ์-ย" ทั้งหมด ในพจนานุกรมนี้ ให้ออกเสียงครึ่งปากครึ่งจมูก (เสียงนาสิก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยะ - ยะ ออกเสียงขึ้นจมูก (ย)