หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูลีก๋าแล็ด
อักษรล้านนา
มูลีกาแรัตฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีกาแร็ต]
ความหมาย

น.บุหรี่ซิกาแร็ต - บุหรี่ที่มวนด้วยกระดาษ; มูลีต๋องขาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีก๋าแล็ด (มูลีกาแรัตฯ)