หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มื่นเหลิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
มื่นฯเหิ้ลฯดๆ
เทียบอักษรไทย
[มื่นเหลิด็ๆ]
ความหมาย

ว.ลื่น อย่างปลาไหล หรือฟองสบู่ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มื่นเหลิ๋ดๆ (มื่นฯเหิ้ลฯดๆ)