หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มักแสว ("ว" สะกด)
อักษรล้านนา
มักฯแสวฯ
เทียบอักษรไทย
[มักแสว]
ความหมาย

ก.ชอบกินของคาว(อาหาร)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักแสว ("ว" สะกด) (มักฯแสวฯ)