หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอง
อักษรล้านนา
มอฯง
เทียบอักษรไทย
[มอง]
ความหมาย

น๑.ท่อนไม้ที่ใช้เป็นโครงสำคัญเช่น หลักมอง คือหลักขนาดใหญ่ที่ใชัปักเรียงรายในการทำฝายหรือเขื่อน น๒.ท่อนไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของครกกระเดื่องแต่ก็ยังหมายถึงครกกระเดื่องรวมอีกด้วย น๓.ตาข่ายขนาดใหญ่ ใช้สำหรับจำปลาขนาดใหญ่เช่นปลาบึก น๔.กะเทย - คนที่มีจิตใจและกริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน ว๑.เสียงอย่างเสียงฆ้องขนาดเล็ก ว๒.ลักษณะอย่างดวงไฟที่เห็นจากระยะไกล เช่น เห็นไฟเมียงๆมองๆ - มองเห็นแสงไฟประปราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอง (มอฯง)