หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอง
อักษรล้านนา
มอฯง
เทียบอักษรไทย
[มอง]
ความหมาย

น.ครกกระเดื่อง ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''มอง''; เป็นของใช้พื้นบ้านที่ใช้สำหรับตำข้าว ถั่ว ข้าวโพด และตำแป้ง เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้กันน้อยมาก จะมีบางหมู่บ้านที่ไม่มีโรงสีข้าว หรืออยู่ในชนบทห่างไกล ส่วนประกอบของครกกระเดื่อง ได้แก่ ''ตัวครก'' ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้แดง ไม้เกล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอง (มอฯง)