หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟาน
อักษรล้านนา
ฟานฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาน]
ความหมาย

น.เก้ง หรือ อีเก้ง ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''ฟาน'' - สัตว์เคี้ยวเอื้อง ตัวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ''อีเก้ง หรือ ฟาน'' อีกชนิดหนึ่งคือ ''เก้งหม้อ หรือ เก้งดำ'' ตัวโตกว่าชนิดแรก ขนสีน้ำตาลแก่เกือบดำ ที่หัวมีขนลักษณะคล้ายจุกสีเหลืองแซมดำ ปักษ์ใต้เรียก ''กวางจุก''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาน (ฟานฯ)