หน้าหลัก
พะเจ้าฝนแสนห่า
ระฯพเจั้าฝ฿นฯแสนฯห่า
[พระเจ้าฝนแสนห่า]

น.พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กล่าวกันว่าเมื่ออัญเชิญแห่ในพิธีต่างๆ จะทำให้ฝนตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะเจ้าฝนแสนห่า (ระฯพเจั้าฝ฿นฯแสนฯห่า)