หน้าหลัก
พะเจ้าตันใจ๋
ระฯพเจั้าทันฯไจ
[พระเจ้าทันใจ]

น.พระพุทธรูปที่ปั้นหรือหล่อเสร็จภายในวันเดียว คือเริ่มจากหลังเที่ยงคืน (๐๐.๐๑ น.) ไปจนกระทั่งถึงตะวันตกดิน ในวันเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะเจ้าตันใจ๋ (ระฯพเจั้าทันฯไจ)