หน้าหลัก
พะหละสี
ระฯพรสี
[พระรสี]

น.พระฤๅษี/พระฤษี - นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ ตามสถานที่สงัดต่างๆ ในป่า เขา หรือถ้ำ ; พะอิ๋สี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะหละสี (ระฯพรสี)