หน้าหลัก
พะหน้อย
พะหน้อย
ระฯพห้นฯอฯยฯ
[พระหน้อย]

น.สามเณรน้อย,สามเณรรุ่นเยาว์,สามเณรรูปร่างเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะหน้อย (ระฯพห้นฯอฯยฯ)