หน้าหลัก
พะสิงห์
ระฯพสิง์หฯ
[พระสิงห์]

น.พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ พระประธานในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวเชียงใหม่อัญเชิญแห่รอบเมืองในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและบ้านเมืองได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะสิงห์ (ระฯพสิง์หฯ)