หน้าหลัก
พะปุ๊ทถะเจ้า
พะปุ๊ทถะเจ้า
ระฯพพุทธฯเจั้า
[พระพุทธเจ้า]

น.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า - คำเรียกพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะปุ๊ทถะเจ้า (ระฯพพุทธฯเจั้า)