หน้าหลัก
พะคูบาอุ๊กแก๊ส
ระฯพระฯคูบาฯอุ้กแก้
[พระครูบาอุ๊กแก๊ส]

ดู...คูบาอุ๊กแก๊ส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พะคูบาอุ๊กแก๊ส (ระฯพระฯคูบาฯอุ้กแก้)