หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ้าย ตุ่น
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯตุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายตุ่น]
ความหมาย

น.ฝ้ายตุ่น - เป็นไม้พุ่ม ลำต้นสูง 1-1.5 เมตร เป็นฝ้ายพื้นเมือง ปุยฝ้ายมีสีน้ำตาลอ่อนสดใส หรือสีครีมตามธรรมชาติ (ไม่ใช่สีจากการย้อม) ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทอผ้าด้วยมือแบบพื้นเมือง; ฝ้ายตุ่น เป็นพันธุ์ฝ้ายที่หายาก และปั่นยากกว่าฝ้ายสีขาว เนื่องจากมีปุยสั้นและไม่ค่อยฟูเหมือนพันธุ์สีขาว ชาวล้านนานิยมเก็บฝ้ายก่อนที่ฝ้ายจะร่วงลงสู่พื้น ป้องกันไม่ให้ฝ้ายสกปรก แล้วนำไปตากให้แห้งสนิท คัดเอาแมลงและสิ่งสกปรกออก ก่อนจะนำไปหีบ หรืออีดแยกเอาเมล็ดออกก่อนนำใปปั่นเป็นเส้นด้าย ทอมือด้วยกี่เป็น ''ผ้าตุ่น'' หรือ ''ผ้าสีตุ่น'' นำไปตัดเย็บเป็น เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นผ้าฝ้าย สวมใส่สบาย มีสีสวยสดใสเป็นธรรมชาติ; ดู...สีตุ่น

ออกเสียงล้านนา
สีตุ่น
อักษรล้านนา
สีตุ่ร
เทียบอักษรไทย
[สีตุ่น]
ความหมาย

น.สีตุ่น - สีน้ำตาลอ่อน/สีน้ำตาลปนเหลือง/สีกากีอ่อน ที่มีลักษณะสดใสเป็นธรรมชาติดังเช่นสีของ ฝ้ายตุ่น; ดู...ฝ้ายตุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายตุ่น (ฝ้ายฯตุ่ร)