หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายตุ่น
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯตุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายตุ่น]
ความหมาย

ดู...ฝ้ายข่อน

ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายข่อน
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯข่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายข่อน]
ความหมาย

น.ฝ้ายที่ปุยเป็นสีน้ำตาลอ่อนโดยธรรมชาติ; ฝ้ายตุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายตุ่น (ฝ้ายฯตุ่ร)