หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝิ่น
อักษรล้านนา
ฝิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝิ่น]
ความหมาย

น.ไม้ล้มลุก ขึ้นได้ดีบนเขาที่มีอากาศเย็น ทุกส่วนให้ยางสีขาว เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ออกดอกเดี่ยวสีสด เช่น ชมพู แดง ม่วง ยางที่กรีดจากผลนำมาเคี่ยวให้เหนียวเป็นยา และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝิ่น (ฝิ่นฯ)