หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาลายอำ
อักษรล้านนา
ฝาลายฯอำ
เทียบอักษรไทย
[ฝาลายอำ]
ความหมาย

น.ฝาที่ทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นลายก้างปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาลายอำ (ฝาลายฯอำ)