หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาลับนาง
อักษรล้านนา
ฝาลัปฯนาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาลับนาง]
ความหมาย

น.ฝาที่ต่อเลยหรือยื่นออกไปด้านนอกจากแนวห้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาลับนาง (ฝาลัปฯนาฯงฯ)