หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าป้าดบ่า
อักษรล้านนา
ผ้าพาดฯบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพาดบ่า]
ความหมาย

ดู...ผ้าป้าด

ออกเสียงล้านนา
ผ้าป้าด
อักษรล้านนา
ผ้าพาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพาด]
ความหมาย

น.ผ้าสังฆาฏิ; ผ้าป้าดบ่า ก็ว่า; ดู...ผ้าลังก๋า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าป้าดบ่า (ผ้าพาดฯบ่าฯ)