หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้อหล้อ
อักษรล้านนา
ผํอฯหํลฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้อหล้อ]
ความหมาย

ว.สิ่งของขนาดกลางที่น่ารักน่าเอ็นดู เช่น งามผ้อหล้อ - สวยน่ารัก; ถ้าขนาดใหญ่ใช้ เผ้อเหล้อ,ถ้าขนาดเล็กใช้ ผี้หลี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้อหล้อ (ผํอฯหํลฯอฯ)