หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าหลัว
อักษรล้านนา
ผ่าห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าหลัว]
ความหมาย

ก.ผ่าฟืน; โบ๋ะหลัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าหลัว (ผ่าห฿ลฯวฯ)