หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผืนแผ่นหล้า
อักษรล้านนา
ผืนฯแผ่นฯห้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ผืนแผ่นหล้า]
ความหมาย

ดู...ผืนแผ่นดิน

ออกเสียงล้านนา
ผืนแผ่นดิน
อักษรล้านนา
ผืนฯแผ่นฯดิ
เทียบอักษรไทย
[ผืนแผ่นดิน]
ความหมาย

น.แผ่นดิน;ผืนแผ่นหล้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืนแผ่นหล้า (ผืนฯแผ่นฯห้ลฯา)