หน้าหลัก
ผืนแผ่นหล้า
ผืนแผ่นหล้า
ผืนฯแผ่นฯห้ลฯา
[ผืนแผ่นหล้า]

ดู...ผืนแผ่นดิน

ผืนแผ่นดิน
ผืนฯแผ่นฯดิ
[ผืนแผ่นดิน]

น.แผ่นดิน;ผืนแผ่นหล้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืนแผ่นหล้า (ผืนฯแผ่นฯห้ลฯา)