หน้าหลัก
ผิ๋ดเปิ้น
ผิดฯเพิ่นฯ
[ผิดเพิ่น]

ดู...ผิ๋ดต้าน

ผิ๋ดต้าน
ผิดฯท่าฯนฯ
[ผิดท่าน]

ก.ทะเลาะกับผู้อื่น ว.ไม่ เหมือนผู้อื่น,แปลกกว่าผู้อื่น : ผิ๋ดเปิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเปิ้น (ผิดฯเพิ่นฯ)