หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดเปิ้น
อักษรล้านนา
ผิดฯเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดเพิ่น]
ความหมาย

ดู...ผิ๋ดต้าน

ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดต้าน
อักษรล้านนา
ผิดฯท่าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดท่าน]
ความหมาย

ก.ทะเลาะกับผู้อื่น ว.ไม่ เหมือนผู้อื่น,แปลกกว่าผู้อื่น : ผิ๋ดเปิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเปิ้น (ผิดฯเพิ่นฯ)