หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดข้อง
อักษรล้านนา
ผิดฯข้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ผิดข้อง]
ความหมาย

ก.ไม่ลงรอยกัน,กระทบกระแทกกัน; ผิ๋ดข้องหมองใจ๋กั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดข้อง (ผิดฯข้อฯง)