หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายโผด
อักษรล้านนา
ผายฯโผ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผายโผด]
ความหมาย

ก.ปรายโปรด - กรุณา,สงสาร,ให้ความเอ็นดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายโผด (ผายฯโผ฿ดฯ)