หน้าหลัก
ผายโผด
ผายฯโผ฿ดฯ
[ผายโผด]

ก.ปรายโปรด - กรุณา,สงสาร,ให้ความเอ็นดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายโผด (ผายฯโผ฿ดฯ)