หน้าหลัก
ผายแก่ง
ผายฯแก่งฯ
[ผายแก่ง]

ก.คัดเรือหรือแพให้ไหลไปตามกระแสน้ำให้ผ่านแก่งโดยปลอดภัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายแก่ง (ผายฯแก่งฯ)