หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายแก่ง
อักษรล้านนา
ผายฯแก่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผายแก่ง]
ความหมาย

ก.คัดเรือหรือแพให้ไหลไปตามกระแสน้ำให้ผ่านแก่งโดยปลอดภัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายแก่ง (ผายฯแก่งฯ)