หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางน้ำมัน
อักษรล้านนา
ผางฯนาฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางน้ำมัน]
ความหมาย

น.ภาชนะขนาดเล็ก อย่าง กระป๋องนม ใส่น้ำมัน ใช้ด้ายเป็นไส้จุดไฟแทนตะเกียง; ผางมัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางน้ำมัน (ผางฯนาฯมันฯ)