หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กโหมขาว
อักษรล้านนา
ผักฯโห฿มฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักโหมขาว]
ความหมาย

น.ผักโขมจีน - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาลักษณะกลมๆ อวบ ขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว โคนใบกว้าง ปลายใบเรียวรี ออกเรียงสลับโดยรอบ ลำต้นมีหนามหรือไม่มีหนาม มีขนปกคลุมสีแดงหรือเขียวตามสายพันธุ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กโหมขาว (ผักฯโห฿มฯขาวฯ)