หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กป้อม
อักษรล้านนา
ผักฯป้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ผักป้อม]
ความหมาย

น.ผักชี - ภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ผั๋กป้อม/หอมป้อม''; ผักชี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นสูงประมาณ ๘-๑๕ นิ้ว ตั้งตรงเป็นก้านเล็กๆยาวๆ และค่อนข้างอ่อน ใบมีลักษณะกลมเล็กๆติดกับลำต้น มีใบย่อยเป็นจำนวนมาก รากเป็นรากแก้วยาวกลมๆ สีน้ำตาลอ่อน กลิ่นหอมเฉพาะตัว ดอกเป็นช่อสีขาวอมชมพู ผลรีค่อนข้างกลม ทุกส่วน ทั้งลำต้น ยอดอ่อน ใบ ดอก ใช้รับประทานเป็นผัก และตกแต่งในอาหารหลายชนิด เช่น ใส่ในลาบ ก้อย แหนมสด รากผักชีใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำพริกแกง ใช้เป็นเครื่องเทศ หมักเนื้อ เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ใส่ในพริกแกง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กป้อม (ผักฯป้อฯม)