หน้าหลัก
ผั๋กขี้ติ้ว
ผั๋กขี้ติ้ว
ผักฯขี้ติ้วฯ
[ผักขี้ติ้ว]

น.ผักติ้ว - ไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนปกคลุมทั่วกิ่ง เปลือกด้านนอกสีน้ำตาลไหม้ แตกเป็นสะเก็ด เปลือกด้านในสีน้ำตาลแกมเหลือง มีน้ำยางสีเหลืองปนแดงซึมออกมา ใบมนรี ออกเป็นคู่ๆ ตรงกันข้าม ยอดอ่อนสีชมพูอ่อนถึงแดง เรียบเป็นมันวาว ใช้รับประทานเป็นผักสด หรือยำรวมกับผักชนิดอื่น หรือจิ้มน้ำพริก ดอกเป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบ สีขาวอมชมพู ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กขี้ติ้ว (ผักฯขี้ติ้วฯ)