หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กขี้ควาย
อักษรล้านนา
ผักฯขี้ฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักขี้ฅวาย]
ความหมาย

น.ผักตั้งโอ๋ - พืชล้มลุก เป็นพืชผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับตรงข้ามกันบนลำต้น ลักษณะยาวรี กว้าง ๓-๕ ซม. ยาว ๕-๑๐ ซม. แผ่นใบเรียบ บาง ขอบใบหยักเว้าแหว่งลงลึก ผักตั้งโอ๋มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย นิยมใช้แต่งกลิ่นอาหาร ผัดหรือทำแกงจืด ตกแต่งจานอาหาร และมีสรรพคุณทางยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กขี้ควาย (ผักฯขี้ฅวฯายฯ)