หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดจอ
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯชํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดชอ]
ความหมาย

น.ผักกาดจอ - แกง"ผักกาดจ้อน" หรือ "ผักกาดเขียวที่กำลังออกดอก" โดยเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟ ใส่กะปิ เกลือ ปลาร้า อาจใส่กระดูกหมูด้วยก็ได้ (หากจะใส่กระดูกหมูก็ต้องต้มให้สุกก่อนที่จะใส่ผักกาด) ปรุงรสด้วยมะขาม น้ำตาลปีบ หรือน้ำอ้อยงบ บางท้องที่นิยมใส่ถั่วเน่าแข็บ หรือถั่วเน่าแผ่นผิงไฟ นิยมรับประทานกับพริกแห้งทอด แคบหมู ยอดผักชี(หอมป้อม); ดู...ผั๋กกาดจ้อน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดจอ (ผักฯกาดฯชํอฯ)