หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั่น
อักษรล้านนา
ผั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผั่น]
ความหมาย

น.เรียกแท่งไม้ขนาดเล็กสีเหลี่ยมปลายแหลม ยาวประมาณ ๑ คืบ มีด้ามจับสำหรับปั่นกว่างให้เกิดความฮึกเหิมว่า ไม้ผั่นหรือไม้ผั๋ด ก.ปั่น,หมุน หรือวนเข้าในที่แคบหรือลงสู่เบื้องล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั่น (ผั่นฯ)