หน้าหลัก
ผัน
ผันฯ
[ผัน]

ก.ผูกพัน,ยึดเหนี่ยว เช่น ใจ๋ผัน - มีใจผูกพัน,รู้สึกผูกพัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัน (ผันฯ)