หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัง
อักษรล้านนา
ผังฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัง]
ความหมาย

น.ตะคัน - ถ้วยหรือภาชนะอย่าง จานบรรจุน้ำมัน หรือ ขี้ผึ้ง เป็นต้น สำหรับตามประทีป; ผาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัง (ผังฯ)