หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าเก๊าเอาหน่วย
อักษรล้านนา
ปํลฯาเคั้าฯ´าห่นฯวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำเค้าเอาหน่วย]
ความหมาย

ก.โค่นต้นให้ล้มเพื่อเอาผล,ทำดีและเอาอกเอาใจพ่อแม่สาวคนรักให้พอใจในตน หวังได้ลูกสาวของเขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าเก๊าเอาหน่วย (ปํลฯาเคั้าฯ´าห่นฯวฯยฯ)