หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าแกด
อักษรล้านนา
ปลฯาแกดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาแกด]
ความหมาย

น.ปลาแขยง - ปลาน้ำจืด ไม่มีเกล็ด ขนาดค่อนข้างเล็ก ลำตัวป้อมสั้น ข้างแบน หัวแหลม ปากเล็ก มีหนวด ๔ คู่ ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง ครีบหูมีเงี่ยงแหลมคมข้างละอัน มีแถบสีขาวเงิน ๒ แถบพาดไปตามความยาวลำตัว หลังสีน้ำตาลปนดำเข้ม มีหลายชนิด เช่น แขยงขีด แขยงลาย แขยงหนู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าแกด (ปลฯาแกดฯ)