หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าหลิม
อักษรล้านนา
ปลฯาหิลฯม
เทียบอักษรไทย
[ปลาหลิม]
ความหมาย

น.ปลาช่อน คำเมืองเรียก ''ป๋าหลิม'' - เป็นชื่อปลาน้ำจืด ลำตัวทรงกระบอกเรียวยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบอกใหญ่ ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวคล้ำอมเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ท้องสีขาว มีเกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัว ๕๒-๕๗ เกล็ด มีลายดำพาดเฉียง ๖-๗ ลาย นิยมใช้ทำปลาเค็ม (ป๋าบ้วง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าหลิม (ปลฯาหิลฯม)