หน้าหลัก
ป๋าหลิม
ปลฯาหิลฯม
[ปลาหลิม]

น.ปลาช่อน - ปลาน้ำจืด ลำตัวทรงกระบอกเรียวยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบอกใหญ่ ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวคล้ำอมเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ท้องสีขาว มีเกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัว ๕๒-๕๗ เกล็ด มีลายดำพาดเฉียง ๖-๗ ลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าหลิม (ปลฯาหิลฯม)