หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวหูป๋าวต๋า
อักษรล้านนา
ปาวฯหูปาวฯตา
เทียบอักษรไทย
[ปาวหูปาวตา]
ความหมาย

ก.เห็นแล้วเกิดความรู้สึกวาบหวิวหรือหวาดเสียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวหูป๋าวต๋า (ปาวฯหูปาวฯตา)