หน้าหลัก
ป๋าวหูป๋าวต๋า
ปาวฯหูปาวฯตา
[ปาวหูปาวตา]

ก.เห็นแล้วเกิดความรู้สึกวาบหวิวหรือหวาดเสียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวหูป๋าวต๋า (ปาวฯหูปาวฯตา)