หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ามูด
อักษรล้านนา
ปลฯามูด
เทียบอักษรไทย
[ปลามูด]
ความหมาย

น.ปลาบู่ - ปลาจำพวกหนึ่ง มีครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบอก และลักษณะต่างกันตามถิ่นอยู่อาศัย มีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล; ป๋าจาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ามูด (ปลฯามูด)