หน้าหลัก
ป๋าฟัก
ปลฯาส้฿มฯ
[ปลาส้ม]

น.เนื้อปลา เช่นปลาตะเพียน เป็นต้น สับหมักเกลือ ข้าวสุก กระเทียม ดินปะสิว พริกไทย; ขี้ป๋าฟัก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าฟัก (ปลฯาส้฿มฯ)