หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าผาก
อักษรล้านนา
ปลฯาผากฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาผาก]
ความหมาย

น.ปลาลิ้นหมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าผาก (ปลฯาผากฯ)